Хотите у нас работать?
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік

Әрбір көлік құралының иесі, жүргізушісі өзінің жауапкершілігін Қазақстан Республикасының 01.07.2003 ж. №446-II "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңына сәйкес сақтандыруы тиіс.

Көлік құралын КҚИ АҚЖМС сақтандыру полисінсіз пайдалануға рұқсат етілмейді.

Мынадай көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандырылуға жатады:

Көлiк құралы иесiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi өзi пайдаланатын көлiк құралының әр бiрлiгi бойынша сақтандырылуға жатады.

Сақтандыру сыйлықақысы (полистің құны) "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңымен анықталады.

- Стандартты тәуекелдер

Сақтандыру жағдайы ретінде сақтандырылушының көлік құралдарының иелерінің жауапкрешілігін міндетті сақтандыру шартында көрсетілген сақтандырылған көлік құралын пайдалану нәтижесінде зардап шегуші ретінде танылған тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген залалды өтеу бойынша сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактысы танылады.


Сақтандырылушы

Көлiк құралының иесi – көлiк құралын меншiк құқығымен, шаруашылық жүргiзу құқығымен немесе жедел басқару құқығымен не кез келген басқа да заңды негiзде (мүлiктiк жалдау шартымен, құзыреттi органның көлiк құралын беру туралы өкiмiне орай және басқаша) иеленетiн жеке немесе заңды тұлға.

Сақтандыру жағдайының басталуы кезіндегі төлем

Бір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы) құрайды (айлық есептік көрсеткіштерде):

әрбір зардап шегушінің өміріне немесе денсаулығына келтірілген және келесілерді болдырған залал үшін:

опат болу
1 000 АЕК
 
мүгедектікті белгілеу
до 800 АЕК* дейін

*ауырлық дәрежесіне тәуелді:

бір зардап шегушінің мүлкіне келтірілген залал:

келтірілген залал мөлшерінде, бірақ
600 АЕК көп емес
 

екі немесе одан көп зардап шегушілердің мүлкіне бір мезгілде келтірілген залал үшін:

келтірілген залал мөлшерінде, бірақ
әрбір зардап шегушіге 600 АЕК көп емес
 

Бұл ретте барлық зардап шегушілерге сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері 2000 АЕК аспауы тисі. Залал мөлшері сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемінен асатын жағдайда әрбір зардап шегушіге сақтандыру төлемі оның мүлкіне келтірілген залалдың дәрежесіне мөлшерлес жүзеге асырылады.

Егер КҚИ АҚЖ МС міндетті сақтандыру бойынша лимиттер (сақтандыру сомасы) жеткіліксіз болатын болса, біз сіздерге қолайлы жауапкершілік лимиттерімен көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру шартын (КҚИ АҚЖШ) жасауды ұсына аламыз.

Менеджермен байланысу:

Байланысқа арналған телефондар:
+7 (727) 258-43-36 (Алматы қ.)
8 800 080 0099 (Қазақстан бойынша тегін желі)

Бізбен байланысыңыз


Æ
Страховой случай?

Произошел страховой случай и Вы столкнулись с проблемой. Не беспокойтесь, если у Вас страховой полис АО «СК «Евразия». Мы сочувствуем Вам и готовы оказать помощь и поддержку. В связи с введенным карантином в городах Алматы и Нур-Султан, по всем вопросам онлайн консультации и обратной связи по страховым случаям и страховым выплатам Вы можете обратиться по электронному адресу ServiceCenter@theeurasia.kz, написав обращение, обстоятельства произошедшего события, ваш вопрос и отправив свои контактные данные (ФИО, телефон и email), и наш компетентный специалист свяжется с Вами.

Для этого необходимо:
Î
Заказать звонок
Ваша заявка успешно отправлена!